Haptonomie


 
Haptonomie
 
Haptonomie is de wetenschap van de affectiviteit (het gevoelsleven). Het is ontstaan op basis van de ervaring, dat een affectief contact een helende werking heeft. Het schept evenwicht in een wereld, waar de aandacht vooral uitgaat naar wat je kunt en doet  i.p.v. naar wie je bent. In een wereld waar weinig tijd en ruimte is voor ontmoeting en voor contact is het moeilijk te laten zien wie je bent en kun je het gevoel hebben, dat wie je bent er niet zo toe doet.
Haptonomie onderzoekt wat er gebeurt in het contact tussen mensen en hun omgeving. Wat draagt bij aan het contact en wat doet afbreuk aan het contact? Wat doet ontplooien en wat maakt, dat je je terugtrekt? Wat maakt dat je kunt laten zien wat op dat moment klopt en wat maakt dat je dat niet kunt?
Kort samengevat zou je kunnen zeggen: Het onderzoekt wat de invloed is van de buitenwereld op de ontplooiing van iemands wezenlijke kracht en mogelijkheden. Vervolgens onderzoekt het hoe de blokkades, dat wat niet meer vrij kan bewegen, d.m.v. affectief contact weer gaat doorstromen en hoe je daardoor meer jezelf kunt zijn. Dat je voelt het klopt!
 
Woorden die in de haptonomie een belangrijke rol spelen zijn: Voelen, aanraken & aangeraakt worden, beleving, contact, verbinden, innerlijke verbinding met jezelf, met wat er van binnen leeft, heelheid en aandacht.
 
En als je je verdiept in het gevoel, dan komen o.a. de volgende woorden en begrippen regelmatig aan de orde:
Veilig en onveilig, gespannen en ontspannen, open en gesloten, verzet en overgave, goed en niet goed, vastzitten en doorstromen (weer vrijer kunnen bewegen), gevoelig en gevoelloos.


 


 
Aanraking
 
Op een dag raakte hij mij aan
de hand van absolute veiligheid
ik voelde mijn fysieke zijn
in het oneindige bestaan
 
Zijn zonder pijn
 
En vanaf dat moment
 ben ik gaan ervaren
dat de liefde blijft
als komen en gaan
altijd weer
Powered by webXpress