Haptonomische zwangerschaps-begeleiding

Haptonomische  zwangerschapsbegeleiding is een begeleiding die zowel aan zwangere met partner als aan de zwangere alleen gegeven wordt.
 Het is een begeleiding op haptonomische basis, gericht op het gevoel, ieders persoonlijke ervaring, contact maken, verbinding. Het doel is er voor en met elkaar te kunnen zijn in deze nieuwe ontwikkelingen en een een gevoel van ruimte en gewenst zijn te geven aan het kindje, in een ontspannen, veilige en liefdevolle omgeving.

Aandacht te hebben voor de veranderingen door de zwangerschap. De lichte en zwaardere aspecten die je daarin tegen komt.  Aandacht voor het gevoel, het contact met jezelf, elkaar en het kindje.  Om het nieuwe, het onbekende te ontdekken en er vertrouwd mee te worden om:
A de zwangerschap zo positief mogelijke te beleven,
B: je voor te bereiden  op de bevalling, zoals omgaan met de pijn en de communicatie met de verloskundige en of gynaecoloog.
C en om je voor te bereiden op het ouderschap en de periode na de bevalling 

A: Aandacht te hebben voor wat het doet met jezelf en in het contact met elkaar. Ruimte te maken voor de veranderingen die je individueel merkt en te kijken hoe je daarin tot een nieuwe verbinding komt met elkaar. Wat je nodig hebt individueel. Wat je voor elkaar kunt beteken om het contact met het kindje in de buik,jezelf en met elkaar als partners en a.s. ouders voelbaar kunt maken. 

Ik geef haptonomische zwangerschapsbegeleiding sinds het begin van mijn praktijk september 1992.
Ik heb zelf drie kinderen weet ook daardoor hoe fijn het kan zijn om op een positieve manier begeleid te worden in die tijd.                                     Mocht u vragen hebben of u willen aanmelden voor zwangerschapsbegeleiding, dan kunt u me bellen zoals vermeld bij contact of een bericht sturen via de site of mijn mailadres.
 
Ik wens u hoe dan ook een hele goeie tijd. 
Powered by webXpress